Hướng dẫn sử dụng và kĩ thuật

Vào recovery bằng phím cứng: mibox đang còn hoạt động rút nguồn bấm giữ phím back + phím ok gắn nguồn. (để remote kế bên mibox).

vào recovery -> wipe all -> restore system -> wipe all ->reboot.