-
0
Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn Kĩ thuật

Lưu ý : Chỉ áp dụng cho phiên bản quốc tế ( QDJ4016GL)

Bị lỗi đèn vàng sau khi Update

Nguyên nhân do chọn sai quốc gia khi sử dụng > update > lỗi

Tải file : Click Tải

Cách làm :

1. Gắn thẻ nhớ Micro SD vào máy tính ,Định dạng "Fotmat" thẻ nhớ ở chuẩn Fat 32

2. Khi nhận được File . Vui lòng giải nén ra chép file " tf_recovery " vô thẻ nhớ, sau đó gắn vô camera , vui lòng đợi 15p camera sẽ hoạt động

Sau đó bạn vô kết nối chọn lại quốc gia vùng " Other : quốc gia khác cho tài khoản để tránh update